Informatie-site: Donaties

Welkom op de website van informatie-site.nl...

Informatie-site.nl en gerelateerde (sub-)domeinen richt zich op het verzamelen van informatie die ons allemaal aan gaat.

Wilt u meehelpen aan een samenleving waarin we samen werken als mensheid, vrijwillig. Doneer dan nu en help de site(s) te groeien.

Deze website en gerelateerde (sub-)domeinen worden vrijwillig/invidivdueel beheert en zijn bedoelt als "basis" om u, de bezoeker, van vele informatie te voorzien... Om, zonder "propaganda" en commerciële doelen, te laten zien, relativeren en onderzoeken wat er gebeurd in onze wereld. Om te bekijken en bepalen, hoe wij samen kunnen werken aan een betere toekomst.

Op dit moment is informatie-site bezig met websites als:

Onderzoekswaardige informatie-site

In de media wordt niet altijd genoeg (of de juiste) informatie gegeven. Onderzoekswaardige informatie over belangrijke onderwerpen als: Bekijk de website

De eenvoudige moestuin

Een website gericht op eenvoudig je eigen groenten en planten verbouwen. Omdat het gezonder, goedkoper en beter kan! Met onderwerpen als: Bekijk de website

Hoewel het onderhouden met liefde wordt gedaan zit er veel werk in het onderzoeken en uitwerken van de websites, zowel grafisch, programmatuur technisch als ook het analyseren van informatie, zoeken naar gerelateerde websites en het achterhalen van 'de waarheid'. Daarnaast kost het hosten van de website(s) geld en daarom...
Wilt u, alstublieft, meehelpen om informatie-site.nl transparant, grootst en eerlijk op te zetten? Doneer nu:

Informatie-site: Donations

Welcome on the website of informatie-site.nl...

Informatie-site.nl and related (sub-)domains is aimed at gathering information which concerns us all.

Do you want to participate in a society where we work together as a society, voluntarily. Donate nou and help the site(s) to grow.

This website and related (sub-)domains are managed voluntarily/individually and are intended as "a basis" for you, the visitor, to provide you with information... To show, put into perspective and investigate, without "propaganda" and commercial purposes, what is going on in our world. To show and determine, how we can all create a beter future.

Currently informatie-site is working on websites like:

Research worthy informatie-site

The mainstreem media doesn't alway give us enough (or correct) information. Research worthy information concerning important subjects like: View the website

Although the maintenance of these websites is done with love, there's a lot of time and effort to be put into them, graphical, programming, but also analysis of information, searching for related websites and figuring out 'the truth'. Besides that, hosting the website(s) also costs money, so...
Would you, please, help informatie-site.nl to continue and expand it's transparent big and honest goals? Donate now: